Nadace na ochranu zvířat

(Foundation for Protection of Animals)

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace se statutem nadace.

Od svého založení v roce 1994 hájí zájmy a práva zvířat (Animal Rights) a zasazuje se o jejich pohodu (Animal Welřare).

Posláním nadace je trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně žijících. Toto poslání vychází z přesvědčení, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Vychází z myšlenky, že každý život (nejen ten lidský) má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu a že v přírodě existují vzájemné vazby pro přežití všech živých organismů a udržení rovnováhy celého ekosystému.

Známé ochranářské heslo Poznej a chraň!, na němž je založeno i poslání nadace, vyjadřuje základní předpoklad, nezbytný k tomu, aby naše práce měla dlouhodobý smysl a dosáhla svého cíle. Zvířatům často není ubližováno pouze ze zlého úmyslu, ale v důsledku nevědomosti. Z toho důvodu nadace klade velký důraz na osvětu a vzdělávání, šíření informací o zvířatech, o jejich životě a přirozených potřebách. V rámci osvětové a vzdělávací činnosti pořádá nadace akce, setkání, besedy, semináře a konference; provozuje informační stránky, vydává a šíří tiskové a informační materiály; realizuje kampaně, petiční akce a projekty zaměřené na ochranu zvířat, a to ve spolupráci s jinými organizacemi nebo ve vlastní režii; oslovuje veřejnost a šíří problematiku ochrany zvířat ve sdělovacích prostředcích.

Nadace poskytuje poradenské služby pro širokou veřejnost. V roce 2006 zahájila ve spolupráci s Institutem Nadace na ochranu zvířat, o.p.s., projekt s názvem SOS Zvíře. Tento projekt, jak ostatně vyplývá z názvu, se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbaným, opuštěným nebo handicapovaným zvířatům.

Pro veřejnost nadace provozuje tel. linku SOS Zvíře: 222 135 460 a emailovou poradnu (nadace@ochranazvirat.cz) se stejným názvem. Veřejnost se může na nadaci obrátit s dotazy týkajícími se možného týrání zvířat, správné péče o zvířata, v případech nálezu ztraceného či zraněného zvířete apod. Projekt SOS Zvíře se setkal s velkým zájmem ze strany veřejnosti. Dále nadace provozuje pravidelnou bezplatnou Psí poradnu.

Nadace se snaží zajišťovat finanční zdroje nejen pro podporu vlastní činnosti, ale zejména k financování aktivit a projektů jiných neziskových organizací působících v přímé ochraně zvířat i na poli jejich nepřímé ochrany. Finanční prostředky získává Nadace z dárcovství občanů a firem, z příspěvků a grantů, z veřejných sbírek a z Nadačního investičního fondu (NIF). Získané finanční prostředky nadace přerozděluje zejména útulkům a záchranným stanicím na území ČR a dalším organizacím, jejichž projekty naplňují nadační cíle a záměry.

Důležitým úkolem nadace je trvalé prosazování úprav české a evropské legislativy, které zajistí větší životní pohodu a zvýší právní ochranu zvířat.