Misky plníme už osmý rok

Kampaň POMOZTE NAPLNIT MISKY V ÚTULCÍCH, jejímiž partnery jsou Nadace na ochranu zvířat a spol. Mars Czech, výrobce krmiva značek Pedigree a Whiskas, byla poprvé spuštěna v roce 2009 a s přibývajícími lety je stále úspěšnější. V loňském roce bylo v rámci kampaně darováno vybraným útulkům celkem 45,2 tuny psího a kočičího krmiva a za dobu působení kampaně bylo celkem darováno téměř 288 tun krmiva (288,01 tun) značek Pedigree a Whiskas.

Kampaň od jejího počátku podporuje paní Marta Kubišová, zpěvačka a patronka Nadace na ochranu zvířat, za což jí velice děkujeme.

Poděkování patří všem, kteří se do naší kampaně zapojili. Díky jejich pomoci jsme v průběhu uplynulých 7 let nakrmili více než 10 500 opuštěných psů a koček v útulcích.

Každý rok přibývá počet misek, které se nám spolu s vámi podaří naplnit psům a kočkám v útulcích. Zatímco v roce 2009 jsme rozdali 34,7 tun krmiva 18 útulkům, o 6 let později to bylo již 45,2 tuny krmiva 28 vybraným útulkům. Díky Vám se nám každoročně daří naplnit kvalitním krmivem zn. Pedigree a Whiskas stále více misek psům a kočkám v útulcích. Uvidíme, kolik misek se nám podaří naplnit v letošním roce? Pomůžete nám?

Během uplynulých 7 ročníků kampaně POMOZTE NAPLNIT MISKY V ÚTULCÍCH se nám podařilo nakrmit více než 10 500 opuštěných psů a koček. Kolik jich nakrmíme tento rok?

 

Statistika rozdaných misek

 • 150 498
 • 192 000
 • 143 112
 • 219 927
 • 144 348
 • 134 182
 • 144 466
 • 133 621
 • 140 382
 • 129 985
 • 137 545
 • 127 126
 • 121 071
 • 111 729
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009

Historie projektu Plníme misky

2015 Přehled za rok 2015

V roce 2015 se konal sedmý ročník projektu. Do vybraných 28 útulků přinesl 45,2 tuny kvalitního suchého krmiva pro psy a kočky. Útulky tak získaly krmivo Whiskas pro 192 000 kočičích misek a krmivo Pedigree pro 150 498 psích misek. Celkem bylo naplněno 342 498  misek, 874  psů a 1 074 koček dostalo krmivo na půl roku zdarma.

Seznam zapojených útulků
2014 Přehled za rok 2014

V roce 2014 se konal šestý ročník projektu. Do vybraných 33 útulků přinesl 45,010 tuny kvalitního suchého krmiva pro psy a kočky. Útulky tak získaly krmivo Whiskas pro 219 927 kočičích misek a krmivo Pedigree pro 143 112 psích misek. Celkem bylo naplněno 363 039  misek, 831 psů a 1 231 koček dostalo krmivo na půl roku zdarma.

Seznam zapojených útulků
2013 Přehled za rok 2013

V roce 2013 se konal pátý ročník projektu. Do vybraných 24 útulků přinesl 40,58 tuny kvalitního suchého krmiva pro psy a kočky. Útulky tak získaly krmivo Whiskas pro 134 182 kočičích misek a krmivo Pedigree pro 144 348 psích misek. Celkem bylo naplněno 278 530 misek, 879 psů a 777 koček dostalo krmivo na půl roku zdarma.

Seznam zapojených útulků
2012 Přehled za rok 2012

V roce 2012 se konal čtvrtý ročník projektu. Do vybraných 26 útulků přinesl 42 tuny kvalitního suchého krmiva pro psy a kočky. Útulky tak získaly krmivo Whiskas pro 133 621 kočičích misek a krmivo Pedigree pro 144 466 psích misek. Celkem bylo naplněno 278 087 misek, 774 psů a 609 koček dostalo krmivo na půl roku zdarma.

Seznam zapojených útulků
2011 Přehled za rok 2011

V roce 2011 se konal třetí ročník projektu. Do vybraných 23 útulků přinesl 40,7 tuny kvalitního suchého krmiva pro psy a kočky. Útulky tak získaly krmivo Whiskas pro 129 985 kočičích misek a krmivo Pedigree pro 140 382 psích misek. Celkem bylo naplněno 270 367 misek, 993 psů a 461 koček dostalo krmivo na půl roku zdarma.

Seznam zapojených útulků
2010 Přehled za rok 2010

V roce 2010 se konal druhý ročník projektu. Do vybraných 23 útulků přinesl téměř 40 tun  kvalitního suchého krmiva pro psy a kočky. Útulky tak získaly krmivo Whiskas pro 127 126 kočičích misek a krmivo Pedigree pro 137 545 psích misek. Celkem bylo naplněno 264 671 misek, 590 psů a 431 koček dostalo krmivo na půl roku zdarma.

Seznam zapojených útulků
2009 Přehled za rok 2009

V roce 2009 proběhl první ročník projektu. Vybraným 18 útulkům přinesl 34,7 tuny  kvalitního suchého krmiva pro psy a kočky. Útulky tak získaly krmivo Whiskas pro 111 729 kočičích misek a krmivo Pedigree pro 121 071 psích misek. Celkem bylo naplněno 232 800 misek, 963 psů a 251 koček dostalo krmivo na půl roku zdarma.

Seznam zapojených útulků